Aracelly Scheper | residency 1 augustus – 23 september 2017

In het werk van Aracelly Scheper, geboren in Colombia, vormt haar achtergrond en familiegeschiedenis een belangrijke bron van beelden en concepten. In 2016 studeerde zij af aan ArtEZ Fine Art Arnhem met een installatie waarin zij een video van een matras projecteerde op een gekreukt laken. Deze video-installatie liet niet alleen het aanwezige object en beeld zien, maar maakte ook voelbaar dat er juist iets of iemand afwezig leek. Ook in haar experimenten met geluid is de afwezigheid van geluid, de stilte, even belangrijk als het geluid zelf.

Aracelly Scheper zoekt de combinatie van videoprojectie met in de tentoonstellingsruimte aangetroffen, of geplaatste, objecten bewust op. Zij kiest hierbij veelal voor minder voor de hand liggende expositieruimtes zoals kelders en afgesloten ruimtes. In haar werkperiode in de Geheime Bunker wil zij hierin een stap verder gaan en zich de ruimte toe-eigenen als medium voor onderzoek en experiment. Ter plekke voert zij experimenten uit met geluid en grafische technieken, waarin opnieuw het aanwezige en het afwezige elkaar versterken.

Werkperiode: 1augustus t/m 23 september 2017

Pinterest-verslag