Erik Vinkenoog | (3β,5β)-3-[(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexapyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide

Vanuit zijn interesse in alchemie, de oude esoterische wetenschap die veronderstelt dat alle materie bezield is, benadert Erik Vinkenoog (1961) het schilderen als het verzamelen van materialen waartussen voortdurend chemische reacties plaatshebben. In zijn werkperiode in de Geheime Bunker experimenteerde hij met ter plekke gevonden stoffen, waaronder kerosine, ijzer- en koperoxide. Ook werkte hij er voor het eerst met organische kleurstoffen, die hij uit ter plekke groeiende planten won, waaronder digitoxine uit Digitalis Purpurea.

www.erikvinkenoog.com

 

erikexpositiebeeld03web

erikexpositiebeeld01web

erikexpositiebeeld02web