Lisa Vieten | Soft Corners | 3-25 juni 2017

In het najaar van 2013 werkte Lisa Vieten als gastkunstenaar in de Geheime Bunker. Ze ervoer de omgeving als een extreem veilige, maar ook als een extreem onveilige plek. De harde en ondoordringbare muren van een bunker bieden immers bescherming, maar kunnen evengoed dienen als een gevangenis. Ze staan voor een totale scheiding tussen de wereld binnen en buiten de muren.
In het werk voor Museum 5VEP, Soft corners, stelt Lisa Vieten de vraag in hoeverre overleven zonder bescherming van een omhulling; in de vorm van warmte, muren, een afgeschermde eigen plek, mogelijk is. Ze onderzocht hoe ze met zachtheid, kleur, verbeeldingskracht en beweging de scheidslijn tussen buiten en binnen zo klein mogelijk kan maken. In Soft Corners maakt Lisa duidelijk dat alles wat tegen het leven in gaat, je niet alleen kan verlammen, maar je drang om te leven juist kan versterken.

 

Deze expositie maakt deel uit van Pulse 17 van Studio Omstand, Van Oldenbarneveldstraat 92-A te Arnhem.
Locatie: Museum 5VEP, voormalige accuruimte
Curator: Rob Groot Zevert
Studio Omstand